• Head Office
  Hong Kong

  Room C, 27/F,

  Billion Plaza 2,

  No.10 Cheung Yue Street,

  Cheung Sha Wan,

  KLN, Hong Kong.

  T   +852 2688 6319

  F   +852 2736 6320

  Baidu map

  Google map


  China - Hui Zhou

  No.1&3, Minsheng Road,

  Huizhou Industry Park,

  Huiao Highway, Huizhou,

  Guangdong China.

  T   +86 752 259 8366

  F   +86 752 259 8362

  Baidu map

  Google map


 • Back Panel

  BP0012-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 60” ×36” ×60”
  Material 3mm PP
   
  BP0026-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 60” ×36” ×60”
  Material 3mm ABS
   
  BP0040-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 60” ×36” ×60”
  Material 2.5mm Acrylic
   
  more details?
  download it.
  enquiries?
  email to us.

   

 • Back Panel

  BP0013-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 36” ×36” ×76”
  Material 3mm PP
   
  BP0014-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 38” ×38” ×76”
  Material 3mm PP
   
  BP0015-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 42” ×42” ×76”
  Material 3mm PP
   
  BP00276-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 36” ×36” ×76”
  Material 3mm ABS
   
  BP0028-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 38” ×38” ×76”
  Material 3mm ABS
   
  BP0029-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 42” ×42” ×76”
  Material 3mm ABS
   
  BP0041-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 36” ×36” ×76”
  Material 2.5mm Acrylic
   
  BP0042-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 38” ×38” ×76”
  Material 2.5mm Acrylic
   
  BP0043-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 42” ×42” ×76”
  Material 2.5mm Acrylic
   
  more details?
  download it.
  enquiries?
  email to us.

   

 • Back Panel

  BP0016-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 48” ×34” ×76”
  Material 3mm PP
   
  BP0017-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 48” ×36” ×76”
  Material 3mm PP
   
  BP0018-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 60” ×34” ×76”
  Material 3mm PP
   
  BP0019-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 60” ×36” ×76”
  Material 3mm PP
   
  BP0030-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 48” ×34” ×76”
  Material 3mm ABS
   
  BP0031-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 48” ×36” ×76”
  Material 3mm ABS
   
  BP0032-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 60” ×34” ×76”
  Material 3mm ABS
   
  BP0033-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 60” ×36” ×76”
  Material 3mm ABS
   
  BP0044-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 48” ×34” ×76”
  Material 2.5mm Acrylic
   
  BP0045-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 48” ×36” ×76”
  Material 2.5mm Acrylic
   
  BP0046-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 60” ×34” ×76”
  Material 2.5mm Acrylic
   
  BP0047-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 60” ×36” ×76”
  Material 2.5mm Acrylic
   
  more details?
  download it.
  enquiries?
  email to us.

   

 • Back Panel

  BP0020-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 48” ×34” ×76”
  Material 3mm PP
   
  BP0021-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 48” ×36” ×76”
  Material 3mm PP
   
  BP0022-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 60” ×34” ×76”
  Material 3mm PP
   
  BP0023-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 60” ×36” ×76”
  Material 3mm PP
   
  BP0034-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 48” ×34” ×76”
  Material 3mm ABS
   
  BP0035-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 48” ×36” ×76”
  Material 3mm ABS
   
  BP0036-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 60” ×34” ×76”
  Material 3mm ABS
   
  BP0037-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 60” ×36” ×76”
  Material 3mm ABS
   
  BP0048-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 48” ×34” ×76”
  Material 2.5mm Acrylic
   
  BP0049-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 48” ×36” ×76”
  Material 2.5mm Acrylic
   
  BP0050-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 60” ×34” ×76”
  Material 2.5mm Acrylic
   
  BP0051-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 60” ×36” ×76”
  Material 2.5mm Acrylic
   
  more details?
  download it.
  enquiries?
  email to us.

   

 • Back Panel

  BP0025-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 60” ×36” ×60”
  Material 3mm PP
   
  BP0039-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 60” ×36” ×60”
  Material 3mm ABS
   
  BP0053-MWA-11
  Size(Length×Width×Height) 60” ×36” ×60”
  Material 2.5mm Acrylic
   
  more details?
  download it.
  enquiries?
  email to us.