• Head Office
  Hong Kong

  Room C, 27/F,

  Billion Plaza 2,

  No.10 Cheung Yue Street,

  Cheung Sha Wan,

  KLN, Hong Kong.

  T   +852 2688 6319

  F   +852 2736 6320

  Baidu map

  Google map


  China - Hui Zhou

  No.1&3, Minsheng Road,

  Huizhou Industry Park,

  Huiao Highway, Huizhou,

  Guangdong China.

  T   +86 752 259 8366

  F   +86 752 259 8362

  Baidu map

  Google map